Horsewear Unique
Home
Kennismaking
Nieuws
Webshop
Rijbroeken op maat
Rijjasjes op maat
Kinderen
Horka
La Valencio
Harcour
HB
Plastrons Nilette
Lipica
Party´s
Algemene voorwaarden

1. Levering/verzendkosten

Horsewear Unique bezorgt de artikelen binnen Nederland via Post NL zolang de voorraad strekt. De levertijd van een niet op maat gemaakt artikel bedraagt gemiddeld  7 werkdagen vanaf de besteldatum. Voor verzending worden kosten van Post NL in rekening gebracht. Horsewear Unique verzendt alleen artikelen die daarvoor geschikt zijn. Wanneer verzending om welke reden dan ook niet mogelijk is, kan het bestelde artikel bij de showroom worden opgehaald. 


2. Prijzen en betaalmogelijkheden

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing op de overeenkomst. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW. De artikelen worden per overmaking bank, pin of contant betaald. 


3. Aanbetaling

Op de op maat gemaakte artikelen wordt een aanbetaling van 50% van het aankoopbedrag in rekening gebracht. Het restant bedrag moet voldaan worden wanneer het artikel gereed is. Daarna kan het artikel worden opgehaald of worden verzonden aan de opdrachtgever.


4. Bestellingen weigeren

Het staat Horsewear Unique vrij om bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Horsewear Unique en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Horsewarear Unique een bestelling niet aanneemt, deelt Horsewear Unique dit u zo spoedig mogelijk mee.


5. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Horsewear Unique tot het volledige factuurbedrag door Horsewear Unique is ontvangen.


6. Bescherming van persoonsgegevens & crediteuren

6.1 De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.

6.2 De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens en privacy zullen door ons strikt in acht genomen. Horseware Unique zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

 

7. Wettelijke informatie over het recht van teruggave

7.1 Recht van teruggave
U kunt de ontvangen artikelen zonder opgaaf van reden binnen 7 werkdagen aan ons retourneren (dit geldt niet voor op maat gemaakte artikelen). Deze termijn van 7 werkdagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. Wanneer een product niet aan uw wensen voldoet, moet u hierover eerst telefonisch contact met Horsewear Unique opnemen.  De kosten en risico’s van deze retourzending zijn voor uw rekening.


7.2 Gevolgen van teruggave

Bij waardevermindering van een artikel kan door Horsewear Unique een schadevergoeding van u worden geëist. Dit geldt niet als de waardevermindering van een artikel uitsluitend is toe te schrijven aan het passen en controleren van het artikel zoals dit ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest.


8. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

 

9. Thuis party

Wanneer u 10 personen of meer geïnteresseerden hebt, is het mogelijk een thuis party te organiseren. Daarvoor is het vereist dat er sprake is van een rookvrije werkruimte. In de werkruimte moet voldoende licht aanwezig zijn.  Tevens verzorgt u uw gasten een hapje en een drankje.


10. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


11. Deponering Algemene Voorwaarden

11.1 Algemene Voorwaarden van Horsewear Unique zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

11.2 De Algemene Voorwaarden van Horsewear Unique zijn te raadplegen op de site van Horsewear Unique. Op telefonisch of schriftelijk verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden per mail of per post aan u worden toegezonden.

 

Horsewear Unique  | info@horsewear-unique.nl

to Top of Page